Şema terapiyası


Şema (sxema) terapiyası nədir? Uyğun olmayan şemalar nədir?

Şema terapiyası 1980-ci illərin ortalarında Jeffrey Young və həmkarları tərəfindən hazırlanmış və o vaxtdan bəri inkişaf etdirilməyə davam edən vahid psixoterapiya modelidir. Effektiv olmayan vəziyyətləri həll etmək üçün klassik koqnitiv-davranış terapiyanın modifikasiyası kimi işlənib hazırlandığından, şema terapiyasını başa düşmək üçün ilk növbədə koqnitiv-davranışçı terapiya haqqında biliklərə sahib olmaq faydalı ola bilər. 

Şema terapiyanın effektivliyi xüsusilə sərhəd şəxsiyyət pozuntusu olan şəxslərin terapiya proseslərində sübut olunsa da, xroniki depressiya, yemək pozuntusu, travma sonrası stress, əlaqə problemləri kimi bir çox vəziyyətlə mübarizə aparan xəstələr üçün şema terapiya üsulları terapevtlər tərəfindən istifadə edilə bilər. 

Koqnitiv- davranış terapiyasından şema terapiyasına qədər

Şema terapiyasını daha yaxşı başa düşmək üçün əvvəlcə koqnitiv-davranışçı terapiyaya, sonra isə onu koqnitiv-davranışçı terapiyadan nə ilə fərqləndirdiyinə baxmaq lazımdır. Koqnitiv-davranış terapiyası, emosiyalar, düşüncələr və davranışlar arasındakı əlaqəyə diqqət yetirərək emosional problemlərimizi aradan qaldırmağı hədəfləyir. Bu terapiya metodunda avtomatik düşüncələrimizdən xəbərdar edilərək praktik tapşırıqlar verilir. Beləliklə, düşüncə tərzimizi dəyişdirərək əhval-ruhiyyəmizi dəyişməyə əsaslanır. 

Müqayisə üçün, koqnitiv-davranış terapiyası cari düşüncə nümunələrinə diqqət yetirir, halbuki şema terapiyası ilk növbədə problemin kökünə və bu nümunələrin erkən həyatımıza davamlı təsirlərinə diqqət yetirir. Koqnitiv-davranış terapiyası ilə müqayisədə, şema terapiyası problemli emosiyalar və terapevtin valideyn rolunu üzərinə götürdüyü terapevtik əlaqə ilə yanaşı, uşaqlıq təcrübələrinə, təhrif olunmuş düşüncələrə və davranış problemlərinə diqqət yetirir. 

Şema

Şema anlayışı özümüz və ətrafımızla bağlı davranış və düşüncə tərzimiz kimi müəyyən edilir ki, bu da erkən uşaqlıq təcrübələrimizə qədər uzanır. Onların mənşəyi əsasən üç fərqli səbəbə əsaslanır. 

Birinci səbəb, əsas emosional ehtiyacların ödənilməməsidir. Burada uşağın təhlükəsiz və sabit bağlanma, muxtariyyət, hiss və ehtiyacları ifadə etmək bacarığı, kortəbiilik və oyun, real sərhədlər və özünü idarə etmək üçün beş əsas emosional ehtiyacı tam ödənilmir. 

İkinci səbəb erkən həyat təcrübələri ilə bağlıdır. Uşağın təməl valideynlik dəyərlərindən, xüsusən də sevgidən məhrum olması, zərər görərək qurbana çevrilməsi, seçici daxililəşdirmə nəticəsində valideynlərinin həyatını nümunə götürməsi, ehtiyaclarını lazım olduğundan çox qarşılamağa çalışması uşaqlıqda şemaların formalaşmasına səbəb ola bilər.

Üçüncü səbəb, emosional temperament, hər bir insanın fərqli temperamentə malik olması və ətraf mühitin müxtəlif yollarla təsirlənməsi ilə əlaqədardır. Emosional zorakılığa məruz qalan uşaq qapalı olarkən, digəri xasiyyət fərqinə görə aqressivləşir və bu, uşaqlarda müxtəlif şemaların dəstəklənə biləcəyini göstərir. Şemanın bir alt çoxluğu olan erkən uyğunlaşmayan şemalara nəzər saldıqda görürük ki, bunlar erkən uşaqlıq dövründə başlayan və inkişaf edən və insanın həyatına mənfi təsir göstərən nümunələrdir. Beş fərqli domendə cəmi 18 uyğunsuzluq şema var.

Ayrılıq və rədd

 • Tərk edilmə / qeyri-sabitlik: Başqaları tərəfindən tərk edildiyinə inanmaq, başqalarını etibarsız tapmaq
 • Emosional məhrumiyyət: Emosional ehtiyaclarının başqaları tərəfindən ödənilməyəcəyinə inanmaq, ilk növbədə qorunma, diqqət və empatiyanın olmaması
 • Etibarsızlıq / sui-istifadə: Başqa insanlar tərəfindən aldadılacaqlarına, sui-istifadə ediləcəklərinə inanmaq
 • Sosial izolyasiya / özgəninkiləşdirmə: Özünü başqalarından fərqli görmək, qrupa daxil olmamaq, təcrid olunmuş və tənha hiss etmək
 • Qeyri-kamillik / utanc: Özünü qüsurlu, faydasız və dəyərsiz hiss etmək; tənqidə, günaha və rəddə qarşı yüksək həssaslıq

Zədələnmiş muxtariyyət və uğursuzluq

 • Davamlılıq: Gözlənilməz hadisələrdən narahat olmaq, fəlakət ssenariləri yaratmaq
 • Asılılıq / qeyri-adekvatlıq: Başqalarının köməyi olmadan problemlərin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkmək, təklikdə çarəsiz hiss etmək
 • Uğursuzluq: Həyatda uğursuzluq hiss etmək, heç vaxt uğur qazana bilməyəcəyinə inanmaq
 • İntroversiya: Tamamilə fərdiləşə bilməmək, valideynlərdən və ya yaxınlarınızdan asılı olmaq, başqalarının daimi dəstəyinə ehtiyac duymaq

Zədələnmiş Sərhədlər

 • Hüquq / böyüklük: Özünü başqalarından üstün hiss etmək, qaydalara məhəl qoymamaq, hər zaman haqlı və imtiyazlı olduğuna inanmaq, başqaları ilə rəqabətli münasibətdə olmaq
 • Qeyri-adekvat öz-özünə nəzarət: Çox tez təslim olmaq, nizam-intizamlı olmaq, şəxsi məmnuniyyəti gecikdirmək, məsuliyyətlərdən qaçmaq 
 • Altruizm: başqalarının ehtiyacları üçün öz-özünə güzəştə getmək, özünə diqqət yetirdikdə özünü günahkar hiss etmək
 • Təsdiq axtarışı: Təhlükəsiz və həqiqi mənlik hissi yaratmaq üçün başqalarının razılığına ehtiyac duymaq, başqalarının fikirlərinə böyük əhəmiyyət vermək
 • İtaətkarlıq: Başqalarına nəzarət etmək, istismara məruz qalmaq və ya tərk edilmək kimi hisslərdən qaçmaq üçün öz istək və ehtiyaclarını başqalarının tələblərinə uyğun formalaşdırmaq.
 • Yüksək standartlar: Hər şeyə yüksək gözləntilər bəsləmək, bu gözləntilərə heç vaxt çatmadığı üçün rahatlaya bilməmək, özünə qarşı tənqidi və sərt münasibət sərgiləməsi
 • Duyğuların boğulması: Başqaları tərəfindən pis görünməmək üçün öz duyğularını boğmaq, emosiyaları aşağı salmaq.
 • Pessimizm: Müsbətləri görməməzlikdən gəlmək və mənfi cəhətlərə diqqət yetirmək, səhv etmək qorxusu, şikayət etmək, daimi narahatlıq 
 • Cəzalılıq: Özünə və ya öz standartlarına uyğun gəlməyən digər insanlara qarşı dözümsüzlük və qəzəbli olmaq, səhvlərin baha başa gələcəyinə inanmaq

Şema terapiyasının tətbiqi üsulu

Şema terapiyasının tətbiqini iki mərhələdə araşdıra bilərik. 

Birinci mərhələdə sxem terapiyası haqqında məlumat verilir. Qarşılıqlı dialoq, forma və ya emosional texnikanın köməyi ilə insandakı şema və onlarla mübarizə üsulları müəyyən edilir. 

İkinci mərhələdə idrak, emosional, davranış və terapevtik əlaqələri olan üsullardan istifadə etməklə uzunmüddətli şema idarə olunur. Bu prosesdə terapevtlə birlikdə şəxsin şemaları sorğulanır və insanın əvvəllər etdiyi və hələ də etdiyi düşüncə səhvləri müzakirə edilir. Keçmişlə indi arasında körpü qurulur, insana yeni məlumatlar işığında keçmişini anlamağa imkan verir. Bu şema təsiri insan onları dərk etdikcə və təcrübələri ilə bağlı keçmiş mənliyi ilə barışdıqca azalır.

Şema terapiyasında istifadə olunan üsullar

Sxematik terapiyada üsullar ümumilikdə dörd fərqli sahədə istifadə olunur.

Schema Journal: Sxem işə salındıqda, bir neçə cümlə ilə müəyyən maddələrə qarşı gündəlik yazılır. Bu yolla insan öz sxemini və özünü daha yaxşı tanıyır, hadisəyə real baxış bucağından baxmaq bacarığı qazanmağa başlayır. Gündəliyə yazılacaq maddələr: duyğular, düşüncələr, real davranışlar, sxemlər, sağlam dünyagörüşü, real narahatlıqlar, həddindən artıq reaksiya, sağlam davranış.

Mübarizə kartı: Potensial olaraq çətin bir hadisə və ya vəziyyətlə qarşılaşdıqda, kart onunla məşğul olmağa hazırdır. Bu kartda hadisənin insanda yaratdığı duyğu, hansı şemanın insanı dəstəklədiyi, realist baxış bucağı və həll təklifi yer alır. İnsan oxşar hadisələrlə qarşılaşdıqda, özü hazırladığı mübarizə kartını oxuyaraq, zamanla belə hadisələrə qarşı immunitet qazanır.

Təxəyyül tətbiqləri: Şema xəyali bir şəkildə dəstəklənir. Bu texnika uşaqlıq və sonrakı travmatik xatirələrə müdaxilə etmək və gələcək potensial hadisəyə hazırlamaq üçün istifadə edilə bilər.

Davranış texnikaları: Rol oyunu, ev tapşırığı, fəaliyyət planlaması, problem həlli, istirahət məşqləri kimi müxtəlif üsullardan istifadə edilə bilər. Məsələn, əgər qarşıdurma üsulundan istifadə olunursa, şəxs öz sxemində qaçdığı hadisə və ya vəziyyətlə bağlı əvvəlcədən gözləntilərini qeyd edir. Sonra qarşılaşdığı duyğunun əvvəllər vurduğu kimi qorxulu olmadığını görüb, davranışını dəyişməyə və sxeminin təsirini azaltmağa davam edir.Uzman.az psixoloq platforması

www.uzman.az | 070 254 96 00

Yazdığı məqalələri: 88 bütün yazılarına bax
Suallara verdiyi cavablar: 0 bütün cavablara bax
Rəy yaz

Öz psixoloqunu tap

-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Kişi
 • Qadın
-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Depressiya
 • Stress
 • Narahatlıq
 • Panik ataklar
 • Özgüvən əksikliyi
 • Diqqət dağınıqlığı
 • Ünsiyyət problemləri
 • Nitq ləngiməsi
 • Fobiya və qorxular
 • Autizm
 • Qısqanclıq
 • Həyəcan pozuntusu
 • Əhval dəyişikliyi
 • Yuxu pozuntusu
 • Yemək pozuntusu
 • Tənhalıq hissi
 • Emosional asılılıq
 • Sosial media asılılığı
 • Alkoqol asılılığı
 • Pis vərdişlər
 • Uşaq psixologiyası
-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Yazılı konsultasiya
 • Səsli konsultasiya
 • Görüntülü konsultasiya
 • Üz-üzə konsultasiya
-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Azərbaycan dilində
 • İngilis dilində
 • Rus dilində
Seçimi təmizlə
Axtar