Sakitsiniz yoxsa əsəbi?


Psixoloji testə cavab verməklə əsəbi, tez həyəcanlanmağa meyilli və ya sakit, təmkinli insan olduğunuzu aydınlaşdırın. 

"Bəli" cavabı 1 balla, "xeyr" cavabı isə 0 balla qiymətləndirilir.

1. Əhval-ruhiyyəniz tez-tez dəyişir?

 • Bəli - 1 bal 
 • Xeyr - 0 bal

2. Səbrsiz birisiniz?

 • Bəli - 1 bal 
 • Xeyr - 0 bal

3. Tez-tez fikriniz yayınır?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

4. Digər insanların sizin haqqınızda olan fikirləri sizi maraqlandırır?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

5. İnsanlara qarşı aqressiv olursunuz?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

6. Heç nəyə vaxtınız çatmır?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

7. Nədənsə narahat olduğunuz zaman yuxunuz qacır?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal 

8. Səslər sizi qıcıqlandırır?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

9. Telefon zəngi çalanda diksinirsiniz?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

10. Kiçik, nəzərə çarpmayacaq problemlər sizi hövsələdən çıxarır?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

11. Səhhətiniz sizi düşündürür?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

12. Nə vaxtsa sakitləşdirici preparatlardan istifadə etmisiniz?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

13. Gecə yatmazdan əvvəl qapının bağlı olduğunu bir neçə dəfə yoxlayırsınız?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

14. Nə vaxtsa hər şeyi atmaq və ya qaçmaq fikirləri ağlınıza gəlib?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal

15. Çox əsəbləşəndə və ya həyəcanlananda səsiniz titrəyir?

 • Bəli - 1 bal
 • Xeyr - 0 bal


İndi isə hesablayın:

0-5 bal - sakit təbiətli

5-10 bal - orta gərgin vəziyyət

10-15 bal - əsəbi, çox səbrsiz

Uzman.az psixoloq platforması

www.uzman.az | 070 254 96 00

Yazdığı məqalələri: 88 bütün yazılarına bax
Suallara verdiyi cavablar: 0 bütün cavablara bax

Öz psixoloqunu tap

-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Kişi
 • Qadın
-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Depressiya
 • Stress
 • Narahatlıq
 • Panik ataklar
 • Özgüvən əksikliyi
 • Diqqət dağınıqlığı
 • Ünsiyyət problemləri
 • Nitq ləngiməsi
 • Fobiya və qorxular
 • Autizm
 • Qısqanclıq
 • Həyəcan pozuntusu
 • Əhval dəyişikliyi
 • Yuxu pozuntusu
 • Yemək pozuntusu
 • Tənhalıq hissi
 • Emosional asılılıq
 • Sosial media asılılığı
 • Alkoqol asılılığı
 • Pis vərdişlər
 • Uşaq psixologiyası
-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Yazılı konsultasiya
 • Səsli konsultasiya
 • Görüntülü konsultasiya
 • Üz-üzə konsultasiya
-- Seçin --
 • -- Seçin --
 • Azərbaycan dilində
 • İngilis dilində
 • Rus dilində
Seçimi təmizlə
Axtar